Можем да помогнем на Вашия бизнес

Да създаде и поддържа конкурентно предимство

Имаме над 7 години консултантски опит в частния и публичния сектор, основно по Европейски програми и практики, дългосрочни решения, комуникация в България и чужбина.

Информация

Действащи и планирани програми и инструменти за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, нормативни документи, законодателна уредба на Европейския съюз

Времеви график

Разработване на времеви график за подготовката на проекта и график на необходимите ресурси.

Експертна оценка

Експертна оценка на разработени проектни документации, които не са получили одобрение, и на документи за подготовка и провеждане на тръжни процедури.

Проучвания

Извършване на предпроектни проучвания, включително експертни консултации по всички технически, правни, екологични и други аспекти на всеки проект.

Тръжни процедури

Подготовка и провеждане на тръжни процедури в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

Управление на проект

Подготовка на проектна документация, изисквана при кандидатстване за усвояване на безвъзмездна финансова помощ, управление на проекта след това.

ОТ 2008

Воронда помага на бизнесите да придобият и поддържат конкурентно предимство. Предоставяме дългосрочни решения, които да съвпадат с Вашите индивидуални нужди и очаквания. Подсигуряваме ефективно управление на Вашите проекти.