Изборът и организирането на работен екип е най-важният елемент в областта, в която работим. Опитът на всеки служител и сътрудник, качеството на неговите познания и способността му да работи за усъвършенстването и задълбочаването на тези познания са ключът към успешната реализация на даден проект. Затова за „ВОРОНДА” ЕООД работят експерти, които отговарят на тези минимални изисквания, като инвестираме в непрекъснато развитие на човешките ресурси.

Водещият принцип на организацията е взет от един от най-големите експерти в организирането на работния процес – Хенри Форд, който е казал:

Да се съберем е началото. Да се задържим заедно е развитие. Да работим заедно е успех.

„ВОРОНДА” ЕООД работи с експерти, които имат дългогодишен опит и познания в подготовката и реализацията на инвестиционни проекти. Екипът от специалисти включва представители на всички области, които участват в предпроектната подготовка и последващото изпълнение на дейностите – администриране, управление на проекти, финансово-икономически анализи и консултации, юридически консултации, инженерингови проучвания, технологично обезпечаване, проектиране, строителство и т.н.

Дружеството си сътрудничи с партньори и организации в страната и в чужбина, за да обезпечи изпълнението на мащабни и комплексни проекти.