Потенциални клиенти

  • Общини
  • Неправителствени организации
  • Международни частни фирми

Потенциални партньори

  • Неправителствени организации
  • Чуждестранни консултантски компании (включително такива с присъствие в България)
  • Средни и малки български консултантски компании