Ние помагаме на вашия бизнес да създаде и поддържа конкурентно предимство. Ние осигуряваме последователни дългосрочни решения, които съответстват на вашите индивидуални нужди и очаквания. Ние осигуряваме ефективно управление на вашите проекти.

В публичния сектор подпомагаме потенциални бенефициенти от България да усвояват безвъзмездна финансова помощ по програмите и инструментите на Европейския съюз, достъпни за страната ни. Участваме в подготовката и реализацията на успешни проекти в европейските програми и практики.

Приемаме, че всички възложени ни проекти са съвместни и ние трябва да поделяме отговорността по тяхната подготовка и изпълнение заедно с нашите клиенти. За нас удовлетворението от добре свършената работа няма единствено финансово изражение – целта ни е с всеки спечелен и изпълнен проект да сме спечелили поне един партньор.

В частния сектор:

 • помагаме на вашия бизнес да създаде и поддържа конкурентно предимство
 • осигуряваме последователни дългосрочни решения, които отговарят на индивидуалните ви нужди
 • осигуряваме ефективно управление на проекти, ефективни услуги за постигане на най-доброто развитие на вашия бизнес
 • имаме добър опит в разрешаването на спорове и конфликти
 • можем да се погрижим за вашите комуникационни програми в България и чужбина
 • можем да ви помогнем да развиете вашата корпоративна идентичност и да управляваме връзките ви с обществеността

За да постигнем тези цели, ние:

 • поддържаме богата база с данни и информация
 • прилагаме съвременни методи за управление и държим на безупречното изпълнение на всички дейности
 • насърчаваме постоянното усъвършенстване и образование на служителите си
 • партнираме си с водещи европейски фирми
 • поддържаме тесни работни взаимоотношения с европейски организации и институции